Kompleksowa obsługa inwestycji - sporządzanie map i podziały nieruchomości.

Nasza oferta to szeroki zakres usług geodezyjnych, które są niezbędne na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Oferujemy pomiary sytuacyjno-wysokościowe, które są kluczowe dla prawidłowego planowania i realizacji inwestycji. Sporządzamy mapy dla celów projektowych, które są niezbędne dla architektów i inżynierów. Wytyczamy obiekty i budowle, co jest konieczne dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych. Świadczymy geodezyjną obsługę inwestycji, co pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie prac. Wykonujemy inwentaryzację powykonawczą – budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu, co jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia inwestycji. Oferujemy pomiary GPS, które są niezbędne dla precyzyjnego określenia położenia obiektów. Prowadzimy podziały i rozgraniczenia nieruchomości, dla prawidłowego zarządzania nieruchomościami. Również zajmujemy się wznowieniami granic, co jest niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu prawnego nieruchomości. Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Sporządzanie map dla celów projektowych

Wytyczenia obiektów i budowli

Geodezyjna obsługa inwestycji

Inwentaryzacja powykonawcza

Pomiary GPS

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Wznowienia granic