Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości to jedne z usług, które oferuje nasza firma. Są to działania, które mają na celu wyznaczenie granic nieruchomości, a także podział nieruchomości na mniejsze działki. W ramach tych usług, dokonujemy precyzyjnych pomiarów, które pozwalają na dokładne określenie granic działki.

Podział nieruchomości to proces, który pozwala na wydzielenie z istniejącej działki jednej lub kilku nowych działek. Jest to niezbędne w przypadku, gdy właściciel nieruchomości chce sprzedać część swojej działki lub gdy planuje podzielić ją na kilka mniejszych działek, które będą miały różne przeznaczenie.

Rozgraniczenie nieruchomości to natomiast proces, który pozwala na dokładne wyznaczenie granic nieruchomości. Jest to niezbędne w przypadku, gdy granice nieruchomości nie są jasno określone lub gdy wystąpiły spory dotyczące granic nieruchomości.

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny, co pozwala nam na dokładne i precyzyjne pomiary. Zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu, a także gwarantujemy terminowe wykonanie usług.